برچسب:  <span>تئوری ذهن، گفتاردرمانی، اتیسم، اوتیسم</span>

برچسب: تئوری ذهن، گفتاردرمانی، اتیسم، اوتیسم

  • خانه
  • -
  • تئوری ذهن، گفتاردرمانی، اتیسم، اوتیسم

افعال حالت ذهنی

Use mental state verbs in your everyday routines استفاده از افعال حالت ذهنی در کارهای روزمره در طول روز  با فرزندتان درباره افکار، باورها و احساسات خود صحبت کنید. این به فرزند شما فرصت های بیشتری برای شنیدن افکار شما…

rosewoodphotography